Fungsi utama Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah adalah terdiri daripada :

               i.       Biro Pengaduan Awam Negeri Kedah Darul Aman (BPA)

               ii.      Pengurusan Akaun Amanah State Secretary Incorporated (SSI)

               iii.     Pengurusan Perhubungan Pelanggan

               iv.     Pengurusan Lawatan Rasmi

               v.      Pengurusan Komunikasi dan Media