Menaikkan imej Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dengan penerapan nilai-nilai budaya kerja, etika sosial dan komunikasi yang efisien serta dedikasi ke arah pentadbiran yang cemerlang.