• Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Yang Berpengetahuan Luas Dan Berkemahiran Tinggi.

  • Mewujudkan Organisasi Yang Mantap Dari Segi Visi, Misi, Struktur Dan Perjawatan.

  • Mewujudkan Sistem, Prosedur Dan Proses Kerja Yang Mudah Dan Berkesan.

  • Melahirkan Pegawai Dan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Yang Berwawasan Dan Bermotivasi Tinggi.

  • Meningkatkan Nilai-Nilai Murni Dan Integriti Di Kalangan Pegawai Dan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri.