Menjadi Sebuah Perkhidmatan Awam Yang Terbaik, Cemerlang Dan Berinspirasi Ke Arah Memakmurkan Negeri Kedah Menjelang 2023