MENYEDIAKAN SISTEM PENAWARAN DAN PENGURUSAN RUMAH KOS RENDAH AWAM SERTA PEMANTAUAN RUMAH KOS RENDAH SWASTA KEPADA PELANGGAN SECARA LEBIH CEKAP, RINGKAS DAN BERKESAN.