Menyelaras Skim Perumahan Awam Sedia Ada Dengan Lebih Teratur Dan Mendidik Pelanggan Supaya Bertanggungjawab Memahami Sistem Permohonan, Penawaran Dan Penyelarasan Perumahan Awam Di Negeri Kedah Darul Aman.