Merancang, Mengurus Dan Membangun ICT Bagi Meningkatkan Kecekapan Operasi Pentadbiran Jabatan Kerajaan Negeri Demi Kemajuan Negeri Dan Kesejahteraan Rakyat.