1. Ketua Bahagian SUK

 

Ketua Bahagian Pejabat SUK Kedah

Ketua Jabatan/Bahagian Tel/Faks/Emel
Yang Berhormat,
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
Aras 4, Blok B, Wisma Darul Aman
05503 Alor Star
Kedah Darul Aman.
Tel     : 04-7301212
Fax    : 04-7744166
Email :suk[@]kedah[dot]gov[dot]my

Yang Berbahagia,
Dato' Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
Aras 2, Blok B
Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-7744171
Fax   : 04-7302246
Emel : am[@]kedah[dot]gov[dot]my

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
Aras 3, Blok B
Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-7744382
Fax   : 04-7330908
Emel : bpen[@]kedah[dot]gov[dot]my

Ketua Setiausaha Sulit kepada
YAB. Menteri Besar Kedah Darul Aman,
Aras 3, Blok A, Wisma Darul Aman,
05503 Alor Star
Kedah Darul Aman.

Tel     : 04-7744062
Faks  : 04-7336192
Email : pmb[@]kedah[dot]gov[dot]my

Setiausaha Bahagian
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Perumahan)
Aras 3, Blok C, Wisma Darul Aman
05503 Alor Star
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-7744501
Fax   : 04-7302244
Emel : perumahan[@]kedah[dot]gov[dot]my

Setiausaha Bahagian
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Pengurusan Sumber Manusia)
Aras 2, Blok C, Wisma Darul Aman
05503 Alor Star
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04 - 7301957
Fax   : 04 - 7744456
Emel : psm[@]kedah[dot]gov[dot]my

Setiausaha Bahagian
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Kerajaan Tempatan)
Aras 3, Blok C
Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-7744490
Faks : 04-7302240
Emel : kt[@]kedah[dot]gov[dot]my

Pengarah
Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (BTMK)
Aras 2, Blok E, Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-774 4538 /4545
Fax   : 04-7744539
Emel : btmk[@]kedah[dot]gov[dot]my

Ketua Audit Dalam
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Unit Audit Dalam)
Aras 2, Blok B, Wisma Darul Aman,
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel.   : 04-7744330
Fax   : 04-7313106
Emel : uad[@]kedah[dot]gov[dot]my

Pengarah
Majlis Sukan Negeri Kedah
Stadium Sultan Abdul Halim
Jalan Suka Menanti
05150 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-7303362 / 04-7303363
Fax   : 04-7342622
Emel : msnk[@]kedah[dot]gov[dot]my

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Komunikasi Korporat)
Aras 4, Blok B
Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel     : 04-7744165
Fax    : 04-7744166
Email : korporatsuk[@]kedah[dot]gov[dot]my

Pengarah
Jabatan Intergriti Dan Tadbir Urus Negeri Kedah (JITU)
Aras 1, Blok E
Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel    : 04-7744656
Fax    : 04-7744659
Email : jitu[@]kedah[dot]gov[dot]my

Setiausaha Bahagian
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Istiadat dan Pengurusan Majlis)
Aras 1, Blok B
Wisma Darul Aman
05503 Alor Setar
Kedah Darul Aman.

Tel     : 04-7744266
Fax    : 04-7310467
Email : protokol[@]kedah[dot]gov[dot]my

2. Kakitangan Kerajaan Negeri Kedah

 

 KERAJAAN

3.Pejabat Daerah dan Tanah

 DAERAH TANAH

 

 

4. Pihak Berkuasa Tempatan

 

 PBT

5. Badan Berkanun

 

 BADAN BERKANUN

 

6. Jabatan Negeri

 JABATAN NEGERI

7. Pejabat Agama Negeri Kedah

AGAMA