• Pautan Utama
  • Pautan Negeri
  • Pentadbiran Daerah Dan Tanah
  • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Persatuan Negeri
mampu goverment jpa msc
bpa spa ksn mof
johor 1
Johor
kelantan 1
Kelantan
melaka 1
Melaka
negerisembilan 1
Negeri Sembilan
pahang 1
Pahang
perak 1
Perak
perlis 1
Perlis
pulaupinang 1
Pulau Pinang
sabah 1
Sabah
sarawak 1
Sarawak
selangor 1
Selangor
terengganu 1
Terengganu
       

Pentadbiran 
Pautan Laman Rasmi (URL)
Pejabat Daerah Dan Tanah Kota Setar
                                   http://webpdt.kedah.gov.my/
Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Muda
Pejabat Daerah Dan Tanah Kulim
Pejabat Daerah Dan Tanah Baling
Pejabat Daerah Dan Tanah Kubang Pasu
Pejabat Daerah Dan Tanah Yan
Pejabat Daerah Dan Tanah Sik
Pejabat Daerah Dan Tanah Pendang
Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap
Pejabat Daerah Dan Tanah Langkawi
Pejabat Daerah Dan Tanah Bandar Baharu
Pejabat Daerah Dan Tanah Pokok Sena


Pentadbiran Daerah
Pautan Laman Rasmi (URL)
Majlis Bandaraya Alor Setar
http://www.mbas.gov.my
Majlis Daerah Kubang Pasu
http://www.mdkubangpasu.gov.my
Majlis Daerah Baling
http://www.mdbaling.gov.my
Majlis Perbandaran Sungai Petani
http://www.mpspk.gov.my
Majlis Perbandaran Kulim
http://www.mpkk.gov.my
Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan
http://www.mplbp.gov.my
Majlis Daerah Padang Terap
http://www.mdptk.gov.my
Majlis Daerah Bandar Baharu
http://www.mdbb.gov.my
Majlis Daerah Yan
http://www.mdyan.gov.my
Majlis Daerah Pendang
http://www.mdpendang.gov.my
Majlis Daerah Sik
http://www.mdsik.gov.my
Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim
http://www.pbttphtk.gov.my