FUNGSI STRATEGIK

 

Bertanggungjawab menguruskan dan melaksanakan inisiatif-inisiatif :

  • Penginstitusian integriti.
  • Pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku.
  • Tindakan punitif dengan cara yang lebih fokus, terancang, efisen dan mencapai keberhasilan yang optimum

 

 

FUNGSI TERAS

Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negeri Kedah Darul Aman bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (06) Fungsi Teras seperti berikut:

  • Pengukuhan Integriti.
  • Pengurusan Aduan.
  • Tadbir Urus.
  • Pematuhan.
  • Pengesanan dan Pengesahan.
  • Tindakan Punitif dan Kajian.