Menerapkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kedah Darul Aman Dengan Budaya Kerja Berintegriti dan Amalan Tadbir Urus Terbaik Kearah Keberhasilan yang Optimum dan Mencapai Sistem Penyampaian Perkhidmatan yang Cemerlang.