Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Kedah Darul Aman ditubuhkan mengikut keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan pada 6 Ogos 1973. Bertindak sebagai jabatan yang membuat perancangan, penyelarasan dan pemantauan ke atas semua program pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial di Negeri Kedah Darul Aman.