Menggerakkan Agenda Pembangunan Dan Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Dengan Cekap dan Berkesan Demi Pembangunan Negeri dan Kesejahteraan Rakyat.