1. Merupakan Jabatan Yang Terutama Dan Tonggak Dalam Pentadbiran Kerajaan Dan Pembangunan Negeri Kedah.
  2. Pentadbiran Utama Dalam Urusan Berkaitan Dengan Pentadbiran, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Majlis Dan Protokol, Perumahan, Pihak Berkuasa Tempatan Dan Majlis Sukan.
  3. Merancang Melaksana Dan Mengawasi Semua Urusan Pentadbiran Yang Merupakan Perkara-Perkara Dasar Dan Tertinggi Untuk Dilaksanakn Di Peringkat Negeri, Daerah Dan Jabatan,
  4. Merancang Dan Mengurus Pembangunan Sumber Manusia Terutama Perkhidmatan Awam Negeri.