Mewujudkan Dan Mengamalkan Kecemerlangan Kerja Berteraskan Ciri-Ciri Kakitangan Yang Berpengetahuan Dan Berdaya Saing, Celik IT, Berdisiplin Dan Komited Dalam Menjalankan Tugas Demi Kesejahteraan Rakyat Dan Negeri.