MEMBERIKAN PERKHIDMATAN URUSAN PENTADBIRAN DAN PENYELARASAN YANG BERKUALITI KEPADA PELANGGAN DAN ‘STAKEHOLDERS’ DENGAN MEMASTIKAN PENGURUSAN YANG CEKAP, SISTEMATIK DAN EFISYEN MENGIKUT DASAR, PERUNDANGAN, PERATURAN DAN GARIS PANDUAN SEMASA