“Mengamalkan Pengurusan Yang Cekap, Cepat Dan Penuh Beramanah Serta Mesra Rakyat Demi Kemakmuran Negeri”