“Menjadi Pendokong Utama Kepada Setiap Iltizam Y.A.B. Menteri Besar Demi Meningkatkan Syiar Islam, Memajukan Negeri Dan Mempertahankan Kedaulatan Sultan”