“Bersama Mengembeling Usaha Dalam Memacu Transformasi Kedah Untuk Menjadikan Negeri Tercinta Sebagai Sebuah Negeri Yang Aman, Makmur Dan Memajukan Rakyat Dalam Semua Bidang”