Memastikan perkhidmatan awam negeri sentiasa mencerminkan imej yang positif serta menyelaras dan memantau sistem pengurusan komunikasi yang efektif dan berkesan