PERINCIAN CADANGAN PEMBANGUNAN PELAN TINDAKAN WARISAN JERAI GEOPARK

1. Mewujudkan Kerjasama Pintar diantara Agensi-agensi Kerajaan dengan Syarikat Swasta

2. Menggunakan Pendekatan ‘Smart Farming’ bagi Meningkatkan Produktiviti Pertanian

3. Mewujudkan Tarikan dan Aktiviti Pelancongan Desa Berbentuk Pengalaman (Experiential) dan Interaktif

4. Membentuk ‘Self Drive –Route’ yang Menonjolkan Tarikan-tarikan Pelancongan Desa

5. Menghasilkan Bahan ‘Tourism Investment Guide’ yang Komprehensif

6. Menyediakan Insentif-insentif yang Inovatif bagi Menarik Pelaburan ke Kawasan Jerai ‘Geopark’

7. Menghasilkan ‘Tool – Kit’ Pemudahcara Permohonan Kedah “Kedah Biodiversity Trust Fund”

8. Mempergiatkan Program Bersepadu Konservasi Bakau Termasuk Nipah (Nira)

9. Meningkatkan Program Konservasi Komuniti Tempatan dan ‘Citizen Science’

10. Menjalankan Latihan Berkala Untuk Pengusaha IKS dan Artisan Tempatan

11. Membangunkan ‘Creative Villages’ Berdasarkan Kraftangan Tempatan

12. Meningkatkan Kualiti Produk Kraftangan Tempatan dengan Penjanaan Baru

13. Menghasilkan Garis Panduan Produk Signature Jerai ‘Geopark’ @ Geoproduk

 

1. Mengambilkira Piawaian Antarabangsa dalam Menghasilkan Garis Panduan Fizikal dalam Zon Pemeliharaan Warisan

2. Mengambilkira Aspirasi dan Keperluan Komuniti Tempatan dalam Merekabentuk Garis Panduan Zon Penampan Pemeliharaan Warisan

3. Meningkatkan Bahan Interpretasi di Galeri dalam Kompleks Arkeologi Sungai Batu yang Bakal dibina

4. Menyelenggara Prasarana dan Kemudahan Interpretasi di Geotapak

5. Menyediakan Dossier untuk Mencalonkan Jerai Sebagai UNESCO Global ‘Geopark’

6. Memperkenalkan Program Sahabat Geopark di kalangan Komuniti

7. Memperkasakan Program Latihan Localised Guide dan Local Archaeologist

8. Membangunkan Bahan Interpretasi ‘Geopark’ Melalui Kaedah Maya (AR, VR)

9. Menawarkan Aktiviti Interaktif seperti ‘Be an Archaeologist for a Day’

10. Menjalankan Program Pemuliharaan Terumbu Karang di Pulau-pulau Baki
11. Menjalankan Program Pemuliharaan dan Kebersihan Pantai

12. Menjalankan Program Pemeliharaan dan Penebusan Semula Kawasan Ladang Nipah

13. Membangunkan Pengkalan Data Biodiversiti Pintar Secara Crowdsourcing

14. Memperkenalkan Konsep 5R di Tarikan-tarikan Warisan Geologi

15. Menjalankan Program Kesedaran dan Penanaman Semula Pokok Hutan di Hutan Simpan Gunung Jerai dan Koridor Hijau

16. Menjalankan Program Kesedaran dan Penanaman Semula Pokok Bakau di Sepanjang Lembangan Sungai dan Persisiran Pantai

17. Memperkenalkan Aktiviti ‘Bird Watching’ di Rizab Sungai Merbok

18. Mempercepatkan Penyediaan Dossier Pencalonan Sungai Merbok Sebagai UNESCO Man and Biosphere (MAB) Reserve

 

1. Membangunkan Kompleks Pelancongan Bersepadu Jerai ‘Geopark’ di Kaki Gunung Jerai

2. Menambah Elemen ‘Wellness’ di Pembangunan Pelancongan Semasa di Puncak Gunung Jerai

3. Membangunkan Jerai Eco-Adventure Park yang Menawarkan Aktiviti Hiburan Keluarga (Family Fun)

4. Menggunapakai Prinsip-prinsip dan Pensijilan Pelancongan Mampan

5. Membangunkan Pusat Pendidikan Alam (Nature Education Centre) dan Pusat Team Building

6. Memenuhi dan Memohon Pensijilan Keselamatan seperti Rescue 3 International
7. Menawarkan Program Pengukuhan Keupayaan (Capacity Building) kepada Golongan Belia Tempatan

8. Membangunkan Koridor Pelancongan Warisan Kuala Muda – Yan

9. Membangunkan Koridor Riverine Sungai Merbok

10. Membangunkan Trail-trail Basikal Jerai ‘Geopark’

11. Menaiktaraf Kompleks Pelancongan Sungai Merbok sebagai Pusat Pendidikan Eko, Warisan Konservasi Jerai ‘Geopark’

12. Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan di Tarikan-tarikan Sepanjang Koridor

13. Menyediakan Perkhidmatan Trans Warisan Jerai ‘Geopark’

14. Menambahbaik Sistem Pengangkutan semasa ke Puncak Jerai

15. Menaiktaraf Pengangkutan Air semasa dari Pantai Merdeka ke Tanjung Dawai

16. Membangunkan Kemudahan Jeti-jeti Pelancongan

1. Menggalakkan Penggunaan Teknologi untuk Tujuan Pemantauan Produksi Pertanian

2. Melaksanakan Konsep ‘Pesca Tourism’ bagi Menambah Nilai Sektor Petanian Pantai

3. Mempergiatkan Program R&D untuk Meningkatkan Produktiviti Produk IKS Jerai ‘Geopark’

4. Membangunkan Pusat Penternakan Ikan Akuakultur

5. Membekalkan Produk-produk IKS Tempatan sebagai Ole-ole ‘Must Bring Home’ kepada Peserta MICE

6. Mengukuhkan ‘Supply Chain’ Industri berasakan Nira

7. Memenuhi dan Memohon Pengiktirafan Kualiti Produk GMP dan The Malaysian Brand

8. Menganjurkan Program Latihan Berkonsepkan ‘Community to Community Training’

9. Menubuhkan Mobile Advisory Unit (MAU) kepada Komuniti dan Usahawan

1. Melaksanakan Pelan Komunikasi bagi Meningkatkan Kesedaran Awam Tentang Jerai ‘Geopark’

2. Menawar dan Mempromosikan Acara-acara Berterusan Sesuai dengan Kitaran Iklim Mikro dan Budaya Tempatan

3. Mengsasarkan Segmen ‘Special Interest Groups’ serta Memenuhi Kehendak Spesifik Setiap Segmen

4. Menyediakan Video-video Pendek Keunikan Jerai ‘Geopark’

5. Membangunkan Saluran Komunikasi Media Sosial Jerai ‘Geopark’ yang Khursus (IG, FB, Youtube dll.)

6. Mambangunkan Tarikan-tarikan Menarik sebagai “Instagrammable Spots”

7. Melantik Key Opinion Leaders (KOL) sebagai ‘Duta’ Jerai ‘Geopark’

8. Membangunkan Prototaip Aplikasi Mudah Alih Jerai ‘Geopark’

1. Menubuhkan Unit Jerai Geopark sebagai Agensi Tadbir Urus Pembangunan Jerai Geopark

2. Menubuhkan Jawatankuasa untuk Memantau Pembangunan Konservasi, Pelancongan dan Komuniti

3. Membangunkan Pengkalan Data Berdasarkan Konsep ‘Visitor Economy’

4. Menggunakan Teknik Limits of Acceptable Change (LAC) Secara Berterusan

5. Mengenalpasti Cadangan Infrastruktur yang Berpotensi dalam Pelan Pemajuan Semasa

6. Mengenalpasti Cadangan Utiliti yang Berpotensi dalam Pelan Pemajuan Semasa

MalayEnglishArabicChinese (Simplified)