A- A A+
Malay Arabic Chinese (Simplified) English Hindi
-1. Prakata Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Prakata 

datosfo 

YANG BERHORMAT
DATO' PADUKA HAJI BAKAR BIN DIN
DHMS., DSDK., PJN., AMK., BCK., BPL.

Setiausaha Kerajaan Negeri
Kedah Darul Aman

-2. Fungsi Pejabat Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Peranan Pejabat Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri sebagai nadi penggerak dasar-dasar pembangunan sosio ekonomi yang digariskan oleh Kerajaan Negeri semakin mencabar dari semasa ke semasa. Sejajar dengan perkembangan sektor perkhidmatan awam diperingkat persekutuan dan juga didunia, PSUK turut berhadapan dengan cabaran-cabaran baru dan ekspektasi yang tinggi dari stakeholders dan pelanggana.

-3. Nilai Teras

Nilai Teras

 1.     Integriti
 2.     Disiplin
 3.     Komitmen
 4.     Intelektual
 5.     Taat Setia
 6.     Kualiti
 7.     Inovasi
 8.     Semangat Berpasukan

-4. Punca Kuasa, Stakeholder Dan Peranan

PUNCA KUASA

 1.     PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
 2.     UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI
 3.     AKTA PROSEDUR KEWANGAN, 1957
 4.     PERINTAH-PERINTAH AM
 5.     ENAKMEN KERAJAAN NEGERI
 6.     KEPUTUSAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI
 7.     PEKELILING-PEKELILING KERAJAAN NEGERI DAN PERSEKUTUAN
 8.     PERATURAN-PERATURAN PENJAWAT AWAM NEGERI KEDAH (KELAKUAN DAN TATATERTIB)
 9.     AKTA PENCEN 1980
 10.     LAIN-LAIN AKTA DAN ENAKMEN YANG BERKAITAN


STAKEHOLDER

 1.     KDYMM Tuanku Sultan & KDYMM Tuanku Sultanah
 2.     YAB Menteri Besar
 3.     YB Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
 4.     YB Setiausaha Kerajaan Negeri

 

PERANAN

 1. Melaksanakan agenda transformasi negeri berteraskan kepada dasar-dasar makro dan sektoral sejajar dengan visi serta misi negeri dan Negara

 2. Menyelaras pembuatan keputusan kerajaan negeri dan persekutuan berasaskan kepada dasar atau polisi negeri dan persekutuan bagi memastikan pelaksanaan ke atas keputusan dapat berjalan dengan lancar dan sempurna

 3. Menyelaras perhubungan dua pihak berkepentingan iaitu stakeholders dan pelangggan dalam memastikan kerajaan dapat menyampaikan perkhidmatan yang terbaik demi kemakmuran rakyat

 4. Memastikan kecemerlangan Perkhidmatan Awam Negeri Kedah melalui pemantapan pembangunan modal insan serta pembudayaan ICT

 5. Memantau dan mengawal selia pembangunan pentadbiran daerah, tanah dan kerajaan tempatan meliputi 12 daerah di Negeri Kedah Darul Aman

 

-5. Teras Strategik

Teras Strategik

 1. Memantapkan Program Transformasi Ekonomi Bagi Meningkatkan Kualiti Hidup Rakyat
 2. Memperkasakan Transformasi Sosial Ke Arah Keharmonian Dan Kemakmuran Rakyat
 3. Memperkukuhkan Sistem Perancangan Dan Pembangunan Perbandaran Bagi Memacu Daya Saing Negeri
 4. Memantapkan Sistem Tadbir Urus Dan Pembudayaan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Sistem Penyampaian Perkhidmatan
 5. Memperkukuhkan Kapasiti Dan Pembudayaan Kerja Berprestasi Tinggi Ke Arah Kecemerlangan Organisasi

-6. Visi, Misi Dan Moto

VISI

Menjadi sebuah perkhidmatan awam yang terbaik melalui transformasi menyeluruh menjelang 2018

MISI

Menggerakkan agenda transformasi untuk pembangunan sosio ekonomi dan pentadbiran negeri yang inovatif demi kemakmuran rakyat

MOTO

Transformasi Perkhidmatan Teras Kemakmuran Rakyat

-7. Pelan Strategik 2014-2018

pelanstrategikpsuk

Pelan Strategik 2014-2018

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH

-8. Carta Organisasi SUK
11. Wargakerja SUK
12. Lokasi Kami
14. Piagam Pelanggan Bahagian SUK

HUBUNGI

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Aras 4, Blok B, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Tel: 04-774 4000 | Fax: 04-774 4166
Email: portalkedah[at]kedah[dot]gov[dot]my
korporatsuk[at]kedah[dot]gov[dot]my
Peta Lokasi

Aplikasi KedahApps adalah saluran terbaik bagi rakyat untuk mengetahui berkenaan perkhidmatan awam negeri
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

PAUTAN

mygoverment-png 1malaysia-png HRMIS msc
MAMPU JPA Puatan  
PENGIKTIRAFAN
ISO