1. Memastikan Dasar-Dasar, Undang-Undang Dan Semua Peraturan Yang Telah Ditetapkan, Dipatuhi Dengan Sempurna.
  2. Mengkaji Dan Menilai Ketetapan Maklumat Agensi Jabatan Secara Teratur Dari Segi Kesempurnaan, Kecekapan, Keberkesanan Dan Berkonomik.
  3. Mengkaji Dan Menilai Kemampuan Serta Kecekapan Sistem Kewangan, Kaedah Pengurusan Dan Kawalan Dalaman Agensi / Jabatan.
  4. Mengemukakan Cadangan Dan Nasihat Bagi Penambahbaikan Dan Mempertingkatkan Daya Saing Operasi Agensi / Jabatan Kearah Kesempurnaan.
  5. Menyediakan Laporan Audit Yang Berkualiti, Bebas, Seimbang Dan Tepat Pada Masanya Untuk Dikemukakan Kepada Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman.
  6. Memberi Maklumat Kepada Stakeholders Bagi Membantu Mereka Mengkaji Dan Memperbaiki Dasar Umum Kewangan Negeri.