Memastikan semua peraturan yang berkaitan dengan Kewangan, perakaunan, pengurusan dan kawalan dalaman sesebuah organisasi kerajaan dipatuhi sejajar dengan Arahan Perbendaharaan, Arahan Perkhidmatan, Pekelilimg Pejabat Kewangan Negeri Kedah Darul Aman serta bertekad menghindari daripada berlakunya perkara-perkara yang di luar batasan undang-undang serta ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh kerajaan