Mulai Januari 2023, Kerajaan telah menetapkan kutipan semua hasil Negeri adalah secara Cashless sepenuhnya. Kerajaan Negeri Kedah telah menyediakan beberapa medium pembayaran seperti Kiosk, Terminal Pos dan perkhidmatan atas talian iBAYAQ. Inisiatif ini mendapat sambutan yang baik dan telah memudahkan urusan pembayaran. Kerajaan bersetuju gunapakai logo,tagline dan ikon Kedah Cashless dengan di beri nama KAMI secara meluas di dalam aktiviti promosi oleh semula pihak.

PERKHIDMATAN KEDAH CASHLESS