Dasar / Pekeliling

SURAT PEKELILING PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH

 1. Pemakluman Pembatalan Tarikh Hari Keputeraan KeBawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman Pada 21 Januari 2018
 2. Pemakluman Gelaran Rasmi Jawatan Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dan Pentadbiran Daerah dan Tanah
 3. Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Kerajaan Bagi Menghadiri Persidangan / Kursus / Lawatan Rasmi / Lawatan Persendirian Ke Luar Negara
 4. Surat Edaran Timbalan Setiausaha (Kewangan) – Kos Penanggungan Kemudahan Rawatan Perubatan Bagi Pegawai / Pesara Perkhidmatan Awam Negeri (PAN), Pihak Berkuasa Berkanun (PBB) dan Pihak Berkuasa Tempatan

GARIS PANDUAN ICT

 1. Dasar Keselamatan ICT Negeri Kedah Versi 5.1
 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015 : Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam
 3. Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2009 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan
 4. Langkah-Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
 5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 : Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internert Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
 6. Langkah-Langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
 7. Pemantapan Penggunaan Dan Pengurusan E-Mel Di Agensi-Agensi Kerajaan
 8. Pengaktifan Fail Log Server Bagi Tujuan Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT Di Agensi-Agensi Kerajaan
 9. Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
 10. Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000 Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kerajaan
 11. Garis Panduan Capaian Internet Bagi KedahNet

PERBENDAHARAAN

 1. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil 4/2015 – Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2015
 2. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman Bil 3 Tahun 2015 – Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Hasil Tahun 2016 Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
 3. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman Bil 2 Tahun 2015 – Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2016 Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
 4. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman Bil 1 Tahun 2015 ~ Garis Panduan Bagi Mengurus Peruntukan Dan Perbelanjaan Di Bawah Bajet 2015
 5. Surat Edaran Timbalan Setiausaha (Kewangan) – Kos Penanggungan Kemudahan Rawatan Perubatan Bagi Pegawai / Pesara Perkhidmatan Awam Negeri (PAN), Pihak Berkuasa Berkanun (PBB) dan Pihak Berkuasa Tempatan
MalayEnglishArabicChinese (Simplified)